Privacybeleid

WAT IS HET DOEL VAN ONS PRIVACYBELEID?

Ons bedrijf artecocrafts.com wenst u te herinneren aan zijn inzet om het vertrouwen dat u ons toekent te respecteren en om de geldende voorschriften in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens toe te passen. 

Dit Privacybeleid informeert u over de voorwaarden waaronder artecocrafts.com, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Het voltooit onder andere de informatie die u ter kennis wordt gebracht wanneer u ons uw gegevens verstrekt door het invullen van een formulier. Bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een klantaccount op een van onze websites. 

Dit beleid is van toepassing op gegevens die per post wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, evenals wanneer u onze sites gebruikt. Het gaat hier om regels met betrekking tot de persoonlijke gegevens van al onze klanten en prospecten, ongeacht het kanaal voor het verzamelen van deze gegevens. 

Het privacybeleid is toegankelijk voor iedereen en permanent inzichtelijk, voor België en Nederland : www.artecocrafts.com. 

Wij verzoeken u om het aandachtig te lezen en regelmatig te raadplegen. 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

We hebben mogelijk te maken met de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit : achternaam, voornaam, adres,…
  • Contactgegevens : adres, telefoonnummer, e-mailadres,…
  • Financiële gegevens: informatie met betrekking tot betaalmiddelen,…
  • Commerciële gegevens: klantnummer, aankoopgeschiedenis, informatie over uw klantenaccount en uw loyaliteitsaccount, meningen over ons producten, klantensegment,…
  • Technische gegevens: connectiegegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord,…
  • Geografische gegevens

Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met ons bedrijf: het aanmaken van een klantenaccount op een van onze sites, het bestellen per post of online, het contact opnemen met de klantenservice … en uw gebruik van onze diensten en onze sites. 
Het verplichte of optionele karakter van de communicatie van uw gegevens wordt u gemeld op het moment waarop deze worden verzameld. Indien u verplicht aangewezen informatie toch niet doorgeeft, dan zullen wij uw verzoek niet behandelen. Uw bezorgadres is bijvoorbeeld noodzakelijk om uw bestelling te kunnen afleveren. 

WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Voor elke verwerking verzamelen en gebruiken we alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor dat doel. 

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van een contract met u : om uw bestellingen te registreren en uit te voeren, om u de diensten te verstrekken waarvoor u zich heeft aangemeld, om uw verzoeken en klachten te behandelen, om u een goeie dienst-na-verkoop te kunnen verzekeren, om onbetaalde facturen terug te vorderen,… 

Wij gebruiken uw gegevens ook voor andere doeleinden die ons toelaten onze legitieme belangen na te streven, maar waarbij we steeds uw rechten en belangen respecteren en indien nodig, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming: het beheren en verbeteren van de klantrelatie, het verbeteren van uw ervaring bij het gebruik van onze websites, het inzetten van direct-marketing activiteiten, het voorstellen van aanbiedingen die op uw behoeften zijn afgestemd, het toesturen van communicatie en commerciële aanbiedingen, het uitvoeren van statische analyses, het houden van tevredenheidsenquêtes, het beheer en de publicatie van onze klantrecensies op de producten verzekeren, het voorkomen van misbruik en fraude, u informeren over nieuwe diensten of wijzigingen op onze websites. 

Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen. 

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens hangt af van het doel waarvoor ze gebruikt worden. 

ZAL U COMMERCIËLE AANBIEDINGEN ONTVANGEN?

Afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt, kunnen we uw gegevens gebruiken om u commerciële verzoeken te sturen, waaronder per post of e-mail.

U kunt aanbiedingen per e-mail ontvangen voor onze producten en diensten, evenals aanbiedingen voor de producten en diensten van partnerbedrijven, onder voorbehoud van uw toestemming die u op elk moment kan intrekken. In het geval dat u ons uw gegevens heeft doorgegeven ter gelegenheid van een bestelling of voor het aanmaken van een klantenaccount, kunnen wij u aanbiedingen voor onze producten en diensten sturen, op voorwaarde dat u hiertegen geen bezwaar heeft. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van deze aanbiedingen. Voor onze aanbiedingen via e-mail : door op de link ‘uitschrijven’ in elke e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

VOOR WIE ZIJN UW GEGEVENS BESTEMD?

De ontvangers van de persoonlijke gegevens zijn, in het kader van de hierboven uiteengezette doeleinden, het naar behoren gemachtigde personeel van artecocrafts.com, zijn dienstverleners, partners en onderaannemers. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. 

HOE ZORGEN WE VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS ?

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om op die manier het verlies, onopzettelijke vernietiging, misbruik en ongeautoriseerde toegang van uw gegevens te voorkomen. Daarnaast nodigen wij u om onze tips over bescherming tegen frauduleuze e-mails (phishing) hier te raadplegen. 

WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EU VERWERKT ?

We kunnen uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Unie. In dergelijk geval zorgen we ervoor dat de geïmplementeerde behandelingen een niveau van privacybescherming respecteren dat overeenkomt met wat vereist is door de regelgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN ?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, beschikt u over verschillende rechten die u op elk moment kunt uitoefenen:

U hebt recht op toegang, recht op verbetering en recht op verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om de overdraagbaardheid van de door u verstrekte gegevens aan te vragen.

U hebt het recht om voor wettige redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om de beperking van deze behandelingen aan te vragen.

U hebt ook het recht om te allen tijde en zonder reden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, evenals voor profilering wanneer dit voor hetzelfde doel wordt gedaan.

U hebt het recht om richtlijnen te geven met betrekking tot het behandelen van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om een van uw rechten uit te oefenen, hoeft u ons alleen maar te schrijven en hierbij uw naam, voornaam, adres op te geven en uw identiteitsbewijs toe voegen (dubbelzijdige kopie, waardoor wij identiteit van de aanvrager kunnen nagaan) op de volgende adressen:

Voor België en Nederland ARTECO – Klantendienst – Geynstbos, 1501 Geynstbos , of via e-mail aan: hello@artecocrafts.com

We zullen binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag op uw verzoek reageren. We behouden ons het recht om niet te reageren op verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn. 

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Om meer te weten te komen over onze inzet om uw browsegegevens te gebruiken, nodigen we u uit om ons cookiebeleid hier te lezen.

We doen er alles aan om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te respecteren. Als u echter van mening bent dat deze rechten niet zijn gerespecteerd, hebt u de mogelijkheid om een claim in te dienen bij:

HOE KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID?

We verbinden ons ertoe om dit beleid zoveel mogelijk up-to-date te houden op onze website die toegankelijk is voor iedereen en wiens toepassing betrekking heeft op de relatie tussen consumenten en artecocrafts.com, ongeacht de context van deze relatie: internet of mail.