Betalingsvoorwaarden

We aanvaarde de volgende betaalmethoden voor aankopen die op artecocrafts.com gedaan worden:

  • Belfius Direct Net
  • Creditcard
  • iDEAL
  • KBC/CBC Betaalknop
  • Bancontact
  • PayPal

De onlinebetaling via bankkaart of Bancontact/Maestro gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren. In ruil voor onze engagementen verzoeken we u om de betalingstermijnen die we u toekennen, te respecteren. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum worden er herinneringen gestuurd. Voor de administratieve kosten van elke herinnering wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een som van 5,00 € aangerekend aan de klant. Bij ontstentenis van betaling heeft artecocrafts.com ook het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te vragen van 10 % van het aangerekende bedrag met een minimum van 20,00 €, alsook moratoire intresten tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 punten en dit, onverminderd het recht om de terugbetaling van gerechtskosten te vragen, in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde gerechtelijk recht.

Voor vragen over onderhavige betalingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de klantendienst per mail op hello@artecocrafts.com of per brief op Geynstbos 43, 1501 Halle, België.